учредители ЦСИИ

Добре дошли в официалния сайт на ЦСИИ - Център за Стопанско-Исторически Изследвания !

Ние сме група учени и университетски преподаватели, изкушени от проучванията в стопанско-историческата проблематика. Учредихме нашия Център, обединени от идеята за необходимостта от създаване на междууниверситетска мрежа на национално равнище за извършване на научни изследвания, обмен на информация, възможност за представяне и споделяне на изследователска работа, и за запознаване на обществеността с новини и научни материали в областта на Стопанската история, Историята на България и Историята на икономическата теория. Тези уеб страници са една част от общите ни усилия, където дейността на Центъра ще бъде своевременно и цялостно отразявана.


icon-invitation-home

Покана

за участие в научна конференция на тема: КРИЗИ И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

icon-form-home

Заявка за участие

Научна конференция
19–20.09 2019 г., Велико Търново

icon-links-home

Полезни връзки

Връзки към интересни сайтове и онлайн ресурси в областта на икономиката и стопанската история

icon-sponsors-home

Спонсори и Партньори

Хората, които ни се доверяват и които ни подкрепят