Архив за юни, 2016

ЗАКОНЪТ ЗА НАСЛЕДСТВОТО ОТ 1890 г. И ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНЪТ ЗА НАСЛЕДСТВОТО ОТ 1890г. И СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ Публикувана в: 1300 години от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност, С., УИ „Стопанство”, 2008, с. 223-230. д-р Марко ДИМИТРОВ Резюме: В материала се разкрива накратко историята на създаването  на Закона за …

Прочети повече »

ЗАКОНИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

ЗАКОНИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ (1879 – 1912 година) Публикувана в: Политическа икономия и икономическа теория, С. ИК – УНСС, 2014, с. 348-368 д-р Марко ДИМИТРОВ Резюме: В статията се разглеждат трите закона за насърчаване на индустрията, приети в България, в периода до началото на Балканските война (1912). …

Прочети повече »

ЕКСПОРТЕН ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1935

СЪЗДАВАНЕТО НА ЕКСПОРТЕН ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1935 г Публикувана в: Известия на Историческия музей Кюстендил, (с редколегия), т. ХVІ, Кюстендил, 2008, с. 287-301. д-р Марко ДИМИТРОВ Резюме: Статията разглежда създаването през 30-те години на ХХ в. на една уникална за българските условия държавна институция, предназначена да осъществява държавна намеса …

Прочети повече »