Авторски архив

ПРОГРАМА – НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема РАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Икономически университет – Варна, 29 – 30 септември 2017 г.

Programa-CEHR-conference-2017

Прочети повече »

П О К А Н А за участие в научна конференция

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема РАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 29–30.09 2017 г., Варна Катедра Социални и хуманитарни науки при Икономически университет – Варна и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Разнообразието в …

Прочети повече »

C A L L FOR PAPERS

C A L L  F O R  P A P E R S DIVERSITY IN BULGARIAN ECONOMIC AND HISTORICAL DEVELOPMENT 29 – 30 September 2017, Varna Dear Colleagues, The Chair of Social Sciences and Humanities of the University of Economics – Varna and the Centre for Economic History Research (CEHR) …

Прочети повече »