Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот /1895-1919 г./

Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот /1895-1919 г./ – монография, публикувана в поредицата Библиотека „Стопански свят“ , брой 119, издание на Стопанска академия „Д .А .Ценов“ Свищов, 2012 г.,  218 с. Автор доц. д-р Маргарита Маринова Резюме: В монографията се разглежда основаването на Българското икономическо дружество …

Прочети повече »

ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1919-1939

ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1919-1939 Публикувана в: Книга, Издателски комплекс на УНСС, 2014 д-р Марко Димитров Резюме: В тази книга се изследва ролята на държавата в икономическото развитие на България в периода между двете световни войни. Това е време на остри политически противопоставяния, съпътствани със …

Прочети повече »

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (1979-1944 г.)

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (1979-1944 г.) (конституционната рамка на българската икономика) Публикувана в: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, С., Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 236-243. д-р Марко ДИМИТРОВ Резюме: В статията се разглежда Търновската конституция от гледна точка на влиянието на нейните …

Прочети повече »