Изграждане основите на железопътната мрежа в България

Изграждане основите на железопътната мрежа в България (от  Освобождението до Балканските войни) Публикувана в: История на железниците в България. Колектив.  С., 1997, с. 35 – 49. Съкратен вариант д-р Евгени Костов Резюме: В работата се разглежда положителната промяна в политиката на следосвобожденските правителства по отношение значимостта на жп транспорт. Маркират …

Прочети повече »

Третият държавен съд (1919-1923 г.) и военните задължения

Третият държавен съд (1919-1923 г.) и военните задължения, формирани от българското правителство в периода 1915-1918 г. Публикувана във Военноисторически сборник, 2012, кн. 4, с. 115 – 124. доц. Евгени В. Костов Резюме: В статията има два акцента. Първо, най-общо се разглежда  проблемът за конституционната  министерска наказателна отговорност в България в …

Прочети повече »

The Black Sea Port-city in the Road of Modernization. The First Modern Attempts in Varna during the 1840s – 1870s. – in: Port cities of the Western Black sea coast and the Danube.

The Black Sea Port-city in the Road of Modernization. The First Modern Attempts in Varna during the 1840s – 1870s. – in: Port cities of the Western Black sea coast and the Danube. Economic and social development in the long nineteenth century. Edited by Constantin Ardeleanu and Andreas Lyberatos. Black …

Прочети повече »