Първи уроци по търговско сдружаване. Българите в търговията на Дубровник и на украинския град Нежин.

Първи уроци по търговско сдружаване. Българите в търговията на Дубровник и на украинския град Нежин. – Счетоводна политика, 2008, № 3-4, с. 27-43 Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен исторически преглед на възникването и разпространението на сдружаването като модерна форма на търговска дейност в Дубровник (Рагуза) през XV–XVIII в. …

Прочети повече »

Дружеството в ретроспекцията на търговското право. Към корените на търговското сдружаване в Османската империя.

Дружеството в ретроспекцията на търговското право. Към корените на търговското сдружаване в Османската империя. – Счетоводна политика, 2008, № 1-2, с. 41-56. Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен исторически преглед на възникването и разпространението на сдружаването като модерна форма на търговска дейност. Проследен е процесът в неговия генезис в …

Прочети повече »

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища в Цариград и българите

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища в Цариград и българите. Обобщителни щрихи. – Счетоводна политика, 2007, кн. 9-10, с. 24-47 Иван РУСЕВ Резюме: В първата част на статията е разгледана началната история на две от елитните училища в Цариград през втората половина на XIX в.: …

Прочети повече »