ПОГАСИТЕЛНА КАСА В БЪЛГАРИЯ

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО Автори -  Колектив д-р  Марко ДИМИТРОВ —  Създаването на Погасителната каса през 1934 г. и проблемът със задълженията на населението в България  стр. 197 Публикувана в: Известия на Българското историческо дружество(с редколегия), т. 41, с., Институт за исторически изследвания, 2011, 197-213. Резюме: В статията се …

Прочети повече »

ЗАКОНЪТ ЗА НАСЛЕДСТВОТО ОТ 1890 г. И ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНЪТ ЗА НАСЛЕДСТВОТО ОТ 1890г. И СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ Публикувана в: 1300 години от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност, С., УИ „Стопанство”, 2008, с. 223-230. д-р Марко ДИМИТРОВ Резюме: В материала се разкрива накратко историята на създаването  на Закона за …

Прочети повече »

ЗАКОНИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

ЗАКОНИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ (1879 – 1912 година) Публикувана в: Политическа икономия и икономическа теория, С. ИК – УНСС, 2014, с. 348-368 д-р Марко ДИМИТРОВ Резюме: В статията се разглеждат трите закона за насърчаване на индустрията, приети в България, в периода до началото на Балканските война (1912). …

Прочети повече »