Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Русе през XIX в.

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Русе през XIX в. – Счетоводна политика, 2010, № 1–2, с. 49–62 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени проявите на модерна организация и на двойно счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Русе през XIX в. Отворете …

Прочети повече »

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми във Варна през XIX в.

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми във Варна през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 9–10, с. 50–64 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени проявите на модерна организация и на двойно счетоводство в дейността на възрожденските фирми във Варна през XIX в. Отворете …

Прочети повече »

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Търново през XIX в.

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Търново през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 7–8, с. 48–64 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени проявите на модерна организация и на двойно счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Търново през XIX в. Отворете …

Прочети повече »