Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Габрово, Свищов и Троян през XIX в.

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Габрово, Свищов и Троян през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 5–6, с. 43–60 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени проявите на модерна организация и на двойно счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Габрово, Свищов …

Прочети повече »

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми от Сливенско-Котленския край, Пловдив и Казанлък през XIX в.

Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми от Сливенско-Котленския край, Пловдив и Казанлък през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 3–4, с. 42–62 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени проявите на модерна организация и на двойно счетоводство в дейността на възрожденските фирми от Сливенско-Котленския …

Прочети повече »

Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрожденци просветители

Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрожденци просветители. – Счетоводна политика, 2009, № 1–2, с. 48–63 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрожденци просветители Константин Г. Фотинов, Георги Ст. Раковски, Христо …

Прочети повече »