Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ

Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ

На 2 февруари 2019 г. от 13,30 ч. в пленарната зала на „Музея на розата” в Казанлък бе проведено Годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически науки. На форума бяха взети следните решения: 1/ ІV-тата конференция на ЦСИИ да се проведе на 19 и 20 септември (четвъртък и петък) 2019 …

Прочети повече »

Трета годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания

Трета годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания

На 28 и 29 септември 2018 г. Центърът за стопанско-исторически изследвания, съвместно с Историческия факултет и Института по българистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведе във Велико Търново своята годишна научна конференция. Темата на конференцията бе „Институциите в българското стопанско развитие през вековете”. В научната проява със свои …

Прочети повече »

Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ

Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ

На 3 февруари 2018 г. във Велико Търново се проведе редовното годишно заседание на Общото събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания. На събранието бе представен и приет отчетен доклад за дейността на Центъра през мандатния период 2015 – 2017 г. Направен бе избор на ръководство за новия мандатен период (2018–2020 …

Прочети повече »