Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ във Великотърновския университет (28-29 септември 2018 г.) и на Том 3-ти на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2018 г.)

Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ във Великотърновския университет (28-29 септември 2018 г.) и на Том 3-ти на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2018 г.)

Отзив – Т. 3 сп. „История“-1-19 pdf.

Прочети повече »

Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ в Икономически университет – Варна (29-30 септември 2017 г.) и на Том 2-ри на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2017 г.)

Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ в Икономически университет – Варна (29-30 септември 2017 г.) и на Том 2-ри на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2017 г.)

Отзив – Т. 2 сп. „История“-1-2018 pdf.

Прочети повече »

Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ в Икономически университет – Варна (30 септември – 1 октомври 2016 г.) и на Том 1-ви на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2016 г.)

Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ в Икономически университет – Варна (30 септември – 1 октомври 2016 г.) и на Том 1-ви на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2016 г.)

Отзив – Т. 1 сп. „История“-1-2017 pdf.

Прочети повече »