Представяне в сп. „Etudes balkaniques“ на първата научна конференция на ЦСИИ, проведена в Икономически университет – Варна на 30 септември и 1 октомври 2016 г.

Представяне в сп. „Etudes balkaniques“ на първата научна конференция на ЦСИИ, проведена в Икономически университет – Варна на 30 септември и 1 октомври 2016 г.

Списание „Etudes balkaniques“ pdf.

Прочети повече »

Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ

Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ

На 2 февруари 2019 г. от 13,30 ч. в пленарната зала на „Музея на розата” в Казанлък бе проведено Годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически науки. На форума бяха взети следните решения: 1/ ІV-тата конференция на ЦСИИ да се проведе на 19 и 20 септември (четвъртък и петък) 2019 …

Прочети повече »

Трета годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания

Трета годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания

На 28 и 29 септември 2018 г. Центърът за стопанско-исторически изследвания, съвместно с Историческия факултет и Института по българистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведе във Велико Търново своята годишна научна конференция. Темата на конференцията бе „Институциите в българското стопанско развитие през вековете”. В научната проява със свои …

Прочети повече »