Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ в Икономически университет – Варна (29-30 септември 2017 г.) и на Том 2-ри на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2017 г.)

Отзив – Т. 2 сп. „История“-1-2018 pdf.

Вашият Коментар