Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ в Икономически университет – Варна (30 септември – 1 октомври 2016 г.) и на Том 1-ви на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2016 г.)

Отзив – Т. 1 сп. „История“-1-2017 pdf.

Вашият Коментар