Представяне в сп. „История“ на конференцията на ЦСИИ във Великотърновския университет (28-29 септември 2018 г.) и на Том 3-ти на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ (Варна, 2018 г.)

Отзив – Т. 3 сп. „История“-1-19 pdf.

Вашият Коментар