Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX в.

Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX в. „Улесненото счетоводство или нов метод на обучение …” на Едмонд Дьогранж. – Счетоводна политика, 2006, кн. 3-4, с. 32-45.

Иван РУСЕВ

Резюме: Чрез проследяване на развитието на модерната счетоводна литература в Европа от Ренесанса до XIX в. (поставен е акцент на приносите на Лука Пачоли и на Даниел Дефо) в статията са представени едно от най-ползваните в света ръководства по двойно счетоводство, дело на Едмонд Дьогранж и издадено във Франция в края на XVIII в., както и неговият български превод, издаден през 1873 г. от Стоян Веженов.

Отворете публикацията в pdf-формат  –>

Вашият Коментар