НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:
 

КРИЗИ И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

19 - 20.09.2019 г., Велико Търново

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 


Очакваме Вашата заявка за участие в конференцията до 1 Юли 2019 г на следния и-мейл адрес: cehr.conference@gmail.com.