Счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане

Счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане

Счетоводна политика, 2006, кн. 1-2, с. 15-36.

Иван РУСЕВ

Резюме: В статията е направен общ преглед на счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане, както и на условията довели до нейната поява – модернизационните процеси в сферата на търговията и на образованието, силните европейски влияния, контактите с останалите балкански народи. Разгледани са търговски и счетоводни ръководства, писмовници и учебници, дело на автори като Христаки Павлович, Неофит Бозвели, Михалаки Попович, братя Караминкови, Анастас Гранитски, Стоян Веженов и др.

Отворете публикацията в pdf-формат  –>

Вашият Коментар