Етикет ‘Българско възраждане’

Счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане

Счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане Счетоводна политика, 2006, кн. 1-2, с. 15-36. Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен общ преглед на счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане, както и на условията довели до нейната поява – модернизационните процеси в сферата на търговията и на образованието, силните …

Прочети повече »

Българските учебници по търговия от епохата на Възраждането

Българските учебници по търговия от епохата на Възраждането (30-те – 70-те години на XIX в.). Исторически преглед 2003, кн. 5-6, с. 40-91. Иван РУСЕВ Резюме: Статията представя българските възрожденски учебници и пособия, издадени с цел да подпомагат обучението по дисциплини, пряко и косвено свързани с търговията: двойно счетоводство (диплография), география, …

Прочети повече »