Етикет ‘Франция’

Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите

Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите. – Счетоводна политика, 2008, № 9-10, с. 29-48 Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен исторически преглед на процеса на зараждането и еволюцията на модерното търговско право най-напред във Франция, след това в страните на Западна …

Прочети повече »

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Европейските модели: Англия, Шотландия, Германия, Франция

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Европейските модели: Англия, Шотландия, Германия, Франция. – Счетоводна политика, 2007, кн. 3-4, с. 45-64 Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен преглед на зараждането и развитието на модерното търговско и счетоводно образование в Англия, Шотландия, Германия и Франция през XVI–XIX в. …

Прочети повече »

Les premiers pas de la pénétration consulaire française en Bulgarie

Les premiers pas de la pénétration consulaire française en Bulgarie : le consulat de Varna. – in : Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe – XXIe siècles). Edudes à la mémoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Braïla (Roumanie), 2007, p. 677-702. …

Прочети повече »