Етикет ‘Османска империя’

Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите

Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите. – Счетоводна политика, 2008, № 9-10, с. 29-48 Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен исторически преглед на процеса на зараждането и еволюцията на модерното търговско право най-напред във Франция, след това в страните на Западна …

Прочети повече »

Търговските дружества на българите през Възраждането – пътят на една еволюция.

Търговските дружества на българите през Възраждането – пътят на една еволюция. – Счетоводна политика, 2008, № 7-8, с. 37-54 Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен исторически преглед на възникването и разпространението на сдружаването като модерна форма на търговска дейност сред българите през периода на Ранното възраждане (XVIII– нач. на …

Прочети повече »

Търговските дружества през Ранното възраждане

Търговските дружества през Ранното възраждане – от чуждия опит към българската практика. – Счетоводна политика, 2008, № 5-6, с. 34-50 Иван РУСЕВ Резюме: В статията е направен исторически преглед на възникването и разпространението на сдружаването като модерна форма на търговска дейност сред балканските („гръцките“) търговци по направлението Дунав – Трансилвания …

Прочети повече »