Етикет ‘търговия’

Търговската модерност на Българското възраждане

Търговската модерност на Българското възраждане. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на историческите науки”. Варна – София, 2012, 40 стр. Иван РУСЕВ Резюме: Дисертацията съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години изследване по проблемите на зараждането и развитието на модерната търговска дейност в българското общество през …

Прочети повече »

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища в Цариград и българите

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища в Цариград и българите. Обобщителни щрихи. – Счетоводна политика, 2007, кн. 9-10, с. 24-47 Иван РУСЕВ Резюме: В първата част на статията е разгледана началната история на две от елитните училища в Цариград през втората половина на XIX в.: …

Прочети повече »

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Моделът на Българското Възраждане.

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Моделът на Българското Възраждане. – Счетоводна политика, 2007, кн. 7-8, с. 47-64 Иван РУСЕВ Резюме: В статията е представено зараждането и развитието на модерното търговско и счетоводно образование в българското общество през Възраждането (XVIII–XIX в.), разгледано на фона на предпоставките за …

Прочети повече »