Етикет ‘търговска литература’

Търговската модерност на Българското възраждане

Търговската модерност на Българското възраждане. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на историческите науки”. Варна – София, 2012, 40 стр. Иван РУСЕВ Резюме: Дисертацията съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години изследване по проблемите на зараждането и развитието на модерната търговска дейност в българското общество през …

Прочети повече »

Българските учебници по търговия от епохата на Възраждането

Българските учебници по търговия от епохата на Възраждането (30-те – 70-те години на XIX в.). Исторически преглед 2003, кн. 5-6, с. 40-91. Иван РУСЕВ Резюме: Статията представя българските възрожденски учебници и пособия, издадени с цел да подпомагат обучението по дисциплини, пряко и косвено свързани с търговията: двойно счетоводство (диплография), география, …

Прочети повече »