Конференция в Казанлък

На 27 – 28 ноември 2015

в Исторически музей „Искра“ Казанлък се проведе

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„КАЗАНЛЪШКИЯТ КРАЙ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Научен ръководител проф. д-р Петко Ст. Петков

Доклади подготвиха и представиха:

д.и.н. Милко Палангурски  (ЦСИИ)
проф. д-р Петко Ст. Петков (ЦСИИ)
доц. д-р Пенчо Д. Пенчев  (ЦСИИ)
проф. д.и.н Иван Русев  (ЦСИИ)
Десислава Андреева (ИМ „Искра“ – Казанлък)
Красимира Стефанова (ИМ „Искра“ – Казанлък)
гл. ас. д-р Деян Робовянов (НАИМ при БАН):
проф. д.к.н. Маргарита Карамихова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
Венелина Илиева ( ИМ „Искра“- Казанлък)
ас. Мариана Друмева (ЦСИИ)
доц. д-р Евгени Костов  (ЦСИИ)
Марияна Ибришимова – Петрова (ИМ „Искра“ – Казанлък)
ас. Емилия Вачева  (ЦСИИ)
Росица Златинска (докторант, УНСС)
Людмил Буюклиев (ИМ „Искра“ – Казанлък)
Иво Косев (ИМ „Искра“ – Казанлък)
Пепа Коскина (ИМ „Искра“ – Казанлък)
доц. д-р Лиляна Велева  (ЦСИИ)
доц. д-р Марко Димитров  (ЦСИИ)

Очаква се издаването на Сборник с представените доклади.


Вашият Коментар