Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Моделът на Българското Възраждане.

Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Моделът на Българското Възраждане. – Счетоводна политика, 2007, кн. 7-8, с. 47-64

Иван РУСЕВ


Резюме: В статията е представено зараждането и развитието на модерното търговско и счетоводно образование в българското общество през Възраждането (XVIII–XIX в.), разгледано на фона на предпоставките за появата на този процес и на изпитаните чужди влияния (главно гръцки и френски). Очертани са най-добрите постижения на българите през епохата: първоначално участието им в гръцките образователни институции (търговското училище на остров Халки) и множеството собствени начинания впоследствие – от документираните примери на преподаване на модерни търговски и счетоводни знания, включени в учебни дисциплини в българското възрожденско училище през третата четвърт на XIX в. до появата на първото българско търговско училище, открито от Димитър Шишманов в Свищов през 1873 г.


Отворете публикацията в pdf-формат  –>

Вашият Коментар