Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите

Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите. – Счетоводна политика, 2008, № 9-10, с. 29-48

Иван РУСЕВ

Резюме: В статията е направен исторически преглед на процеса на зараждането и еволюцията на модерното търговско право най-напред във Франция, след това в страните на Западна Европа, а впоследствие и в Османската империя и на Балканите, в частност и сред българите. Акцентът е поставен върху френската търговско-правна система, довела до появата на първия модерен търговски закон в света – френския „Код дьо комерс” от 1807 г. и на нейното влияние в европейски и световен мащаб през XIX в.

Отворете публикацията в pdf-формат  –>

Вашият Коментар