ДЪРЖАВАТА И ПРОБЛЕМИТЕ В КРЕДИТНАТА СИСТЕМА НА

 

БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТОПАНСКАТА КРИЗА   19291934 г.

д-р Марко ДИМИТРОВ


Резюме: В статията се разглежда държавната политика на реформиране на банковия сектор по време на стопанската криза 1929-1934 г. Възникналите в него проблеми в периода на кризата са особено остри и дават отражение върху останалите сектори на българската икономика. Показани са усилията на три български правителства за ликвидиране на проблемите в кредитната система на страната. Оценява се ефектът от тази дейност, показани са разминаванията и приемствеността в нея при смяната на кабинетите. Особено внимание е обърнато на създаването през 1934 г. на д вете големи държавни банки–банка “Български кредит” и Българска земеделска и кооперативна банка”, с което кризата в кредитната система на страната окончателно е ликвидирана

Отворете публикацията в pdf-формат от тук