СЪЗДАВАНЕТО НА ЕКСПОРТЕН ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1935 г
Публикувана в:
Известия на Историческия музей Кюстендил, (с редколегия), т. ХVІ, Кюстендил, 2008, с. 287-301.

д-р Марко ДИМИТРОВ

Резюме: Статията разглежда създаването през 30-те години на ХХ в. на една уникална за българските условия държавна институция, предназначена да осъществява държавна намеса и регулиране на външната търговия на България. Неговото изграждане обхваща дейността на няколко правителства. В материала е показано отношението на всяко едно от тях към тази институция.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук