Изграждане основите на железопътната мрежа в България
(от  Освобождението до Балканските войни)

Публикувана в: История на железниците в България. Колектив.  С., 1997, с. 35 – 49. Съкратен вариант

д-р Евгени Костов

Резюме: В работата се разглежда положителната промяна в политиката на следосвобожденските правителства по отношение значимостта на жп транспорт. Маркират се двата етапа в изграждане основите на железопътната мрежа в България в периода от Освобождението до Балканските войни.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук