Изграждане основите на железопътната мрежа в България

Изграждане основите на железопътната мрежа в България (от  Освобождението до Балканските войни) Публикувана в: История на железниците в България. Колектив.  С., 1997, с. 35 – 49. Съкратен вариант д-р Евгени Костов Резюме: В работата се разглежда положителната промяна...

Третият държавен съд (1919-1923 г.) и военните задължения

Третият държавен съд (1919-1923 г.) и военните задължения, формирани от българското правителство в периода 1915-1918 г. Публикувана във Военноисторически сборник, 2012, кн. 4, с. 115 – 124. доц. Евгени В. Костов Резюме: В статията има два акцента. Първо, най-общо се...