Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот /1895-1919 г./

Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот /1895-1919 г./ – монография, публикувана в поредицата Библиотека „Стопански свят“ , брой 119, издание на Стопанска академия „Д .А .Ценов“ Свищов, 2012 г.,  218 с. Автор доц....