Покана за участие в научна конференция на тема: ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО 23 – 24 септември 2022 г., Карлово

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА 29 – 30 септември 2023 г., Велико Търново              Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Историческия...

Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ – Арбанаси, 5.02.2022 г.

     На 5 февруари 2022 г. от 15 ч. в Конферентната зала на Хотел „Винпалас” в с. Арбанаси бе проведено Осмото годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ). Решенията на събранието бяха взети с кворум от 24 гласа (от общо 36 члена на...

Том VI

 Том VI ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. СОЦИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ МРЕЖИ НА ТЪРГОВЦИТЕ БЕРАТЛИИ Гергана ГЕОРГИЕВА, Николай ТОДОРОВ Abstract:     The place and role of merchants in the Ottoman...

Том V

 Том V  ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ   Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. BROKERS AND MARKET MICROSTRUCTURES IN BLACK SEA GRAIN TRADE. PRELIMINARY OBSERVATIONS FROM VARNA (MID-19TH – EARLY 20TH CENTURY) Author: Andreas LYBERATOS Abstract:    ...

Том IV

Том IV Кризи и стопанско развитие през вековете Съдържание Автори ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. ПРОЯВИТЕ НА КРИЗА В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ XVIII В. И ПРОМЕНИТЕ В ЦЪРКОВНИТЕ МУКАТАИ В КОНТЕКСТА НА СИСТЕМАТА ИЛТИЗАМ Author: Krasimira Mutafova Abstract: As...

Том II

Том II Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие Съдържание 1. ЗА СЪЩНОСТТА И СМИСЪЛА НА СТОПАНСКАТА ИСТОРИЯ Author: Pencho Penchev Abstract: The paper discusses the main characteristic features of economic history. The author makes an attempt to...