П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА 29 – 30 септември 2023 г., Велико Търново

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА 29 – 30 септември 2023 г., Велико Търново              Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Историческия факултет при Великотърновски...

Покана за участие в научна конференция на тема: ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ 25-26. 09. 2020 г., Велико Търново

  П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ 25 – 26 септември 2020 г., Велико Търново     Исторически факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ)...

Покана за участие в научна конференция на тема ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 30.09-01.10.2016г., Варна

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 30.09 – 1.10.2016, Варна Катедра Социални и хуманитарни науки при Икономически университет – Варна и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят...

Покана за участие в научна конференция на тема ИНСТИТУЦИИТЕ И БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 28-29.09.2018г., Велико Търново

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ИНСТИТУЦИИТЕ И БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 28–29.09.2018 г., Велико Търново Исторически факултет, Институт по българистика при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за...

Покана за участие в научна конференция на тема КРИЗИ И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 19–20.09.2019 г., Велико Търново

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема КРИЗИ И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 19–20.09.2019 г., Велико Търново Исторически факултет, Институт по българистика при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически...