Ас. д-р

Боряна Антонова

Член на ЦСИИ

 

Изследовател в Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

E-mail: b.antonova.goleva@gmail.com ; b.antonova@ue-varna.bg

Изследовател в Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Образование:

01/02/2012 – 20/06/2016       Доктор по история , Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент                                         Охридски“, София, България

01/10/200908/09/2011       Магистър по история, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент                                         Охридски“, София, България

01/10/2005 – 15/07/2009       Бакалавър по история, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент                                         Охридски“, София, България

Езици:

Английски, Гръцки, Турски, Испански, Руски, Френски, Османо-Турски

Преподавателски опит:

19/02/2015 – 19/02/2019       Асистент, Катедра „Социални и хуманитарни науки“, Факултет по   Управление, Икономически университет – Варна

20/02/2015 – 19/02/2019       Асистент –курс по „История на икономиката (Стопанска  история)“, бакалавърска степен, Икономически университет –  Варна

20/02/2015 – 19/02/2019       Асистент –курс по „Европеистика“, бакалавърска степен,  Икономически университет – Варна

26/02/2018 – 19/02/2019       Асистент – курс „Капитализъм, модернизация и глобализация на Балканите през ΧΙΧ в. (на английски език), бакалавърска   степен, Икономически университет – Варна

 

 Специализации, Награди, Обмени:

22/08/2018 – 05/09/2018        Стипендиант по програма „BlackSeaScholarFund“на Британския институт в Анкара за изследователски престой в Лондон

20/09/2017 – 28/02/2018       Пост-докторант по програма SAIANationalScholarship в Департамента по Словашка история, Философски факултет,  Университет „Коменски“, Братислава, Словакия

11/09/2017 – 15/09/2017       Стипендиант по програма „Еразъм” заобмен на преподаватели  с цел обучение,Университет „Аристотел“, Солун, Гърция

15/08/201615/03/2017       Пост-докторант по програма TürkiyeBursları в Департамента по История, Факултет по хуманитарни и природни  науки,  Университет Улудаг, Бурса, Турция

05/07/2015 – 04/08/2015       Стипендиант по програма „Сасакава“, Истанбул, Турция

03/08/2014 – 31/08/2014       Стипендиант на İstanbulBilimlerAkademisiOttomanandTurkish  language, Historyand CultureSummerSchool, Истанбул, Турция

01/02/2014 – 01/05/2014       Стипендиант на Американския научен център в София, ARCS           ResidentialFellowshipforSoutheastEuropeanScholars, София

28/10/2013 –09/11/2013        Стипендиант по докторантски проект в областта на хуманитарните науки на Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с изследователски престой в Лондон, Великобритания

13/10/2013 –18/10/2013        Стипендиант по  проект „Ингегрирана програма за програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с изследователски престой в Будапеща, Унгария

01/09/2013 – 01/10/2013       Стипендиант на Американския научен център в София по програма ARCSBulgarianScholarsProgramforresearchinAthens orinTurkey за едномесечен престой в Американския научен център в Истанбул, Турция

12/05/2013 – 23/05/2013       Участник в Интензивна програма по „Еразъм“ „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“, Велико Търново, България

13/05/2012 – 24/05/2012       Участник в Интензивна програма по „Еразъм“ „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“, Велико Търново, България

04/10/2010 – 31/01/2011       Стипендиант по програма за студентски обмен „Еразъм” в Янински университет, Янина, Гърция

16/08/2010 – 14/09/2010       Участник в интензивен курс по съвременен гръцки език, Солунски университет „Аристотел”, Солун, Гърция със стипендия по програма за друстранно сътрудничество между Солунски университет „Аристотел” и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Организация на научни събития:

20/11/2019 – 23/11/2019        Член на организационния комитет на международната научна конференция            „MedievalNomads: NomadsandtheirneighborsintheMiddleAges“, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Българска Академия на Науките, с 55 участника от България и чужбина

01/12/2017 – 02/12/2017       Ръководител на организационния комитет на международен                                                  уъркшоп „SouthEasternEuropeduringthelong 19thcentury:  PersonsandPersonalitiesasAgentsofModernization”, финансиран от Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на на Софийски уиверситет „Св. Климент Охридски“, София, България, с около 12 участника от 6 държави

29/09/2016 – 30/09/2017       Член на организационния комитет на научната конференция „Разнообразието в българското стопанско-историческо Икономически университет – Варна, организирана от  Икономически университет – Варна и Центъра за стопанско-исторически изследвания, с 28 участника от България и чужбина

25/05/2017 – 26/05/2017       Член наорганизационния комитет намеждународен уъркшоп  „MongolWarfarebetweenSteppeandSown: Military, Social and CulturalPerspectives“финансиран отЦентъра за Академични изследвания, София, България, с около 12 участника от 8 държави

30/09/2016 – 01/10/2016       Член на организационния комитет на научната конференция „Градското стопанство в българските земи през вековете”, Икономически университет – Варна, организирана от Икономически университет – Варна и Центъра за стопанско-исторически изследвания, с 27 участника от България

22/05/2014 – 26/05/2014       Член организационния комитет наАсоциацията на студентите по история в СофияISHA– Sofia науикендсеминар„Conflict SituationsandTheirConsequences”, Софийски университет „Св.             Климент Охридски“, с 25 участника от 9 държави

23/09/2010 – 29/09/2010       Член на организационния комитет наАсоциацията на студентите по история в СофияISHA–Sofia насеминар „UnionstroughHistory” Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с 45 участника от 14 държави

 

Talks and Public Lectures:

27/09/2019                              Публична лекцияБългарските възрожденци и предприемачеството, Европейска нощ на учените, организирана от Move.BG, София, България

 

Членство в научни организации:

04/10/2016 – до момента      Член на Comité Internationaldes ÉtudesPré-Ottomaneset Ottomanes

01/10/2016до момента     Член на Центъра за стопанско-исторически изследвания

15/10/2008 – 20/05/2016       Основател и член на секцията на International Students of History Association в София

 

Участие в научни проекти:

01/07/2016 – 31/12/2017       Проект „Ехо от войната“IIIчаст за събиране на спомени на български ветерани от Втората световна война, финансиран от  Университетски комплекс по  хуманитаристика „Алма Матер“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

01/07/2013 – 18/02/2015       Проект „Ехо от войната“IIчаст за събиране на спомени на български ветерани от Втората световна война по Младежта в действие

26/06/2012 – 31/09/2014       Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС

12/08/2013 – 09/11/2013       Проект Пътно-съобщителната инфраструктура в българските земи между Кримската война и Освобождението (1856-1878): дигитален архив, финансиран от Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

01/07/2010 – 30/06/2011       Проект „Ехо от войната“Iчаст за събиране на спомени на български ветерани от Втората световна война по програма Младежта в действие

01/07/2010 – 31/12/2010       Проект „Моето родно място е Европа“ по програма Младежта в действие

01/02/2012 – 01/03/2012       Проект FRAGEN, засъздаване на база данни за книги и други исторически източници, отнасящи се за женска и история

01/10/2010 – 01/02/2012       Проект „БГ-Клио“ към Исторически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ за създаване на база данни за историческа периодика

01/01/2009 – 04/10/2009       Теренно проучване за събиране на устно-исторически интервюта от село Бърдарски Геран на Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Участие в летни училища и интензивни програми:

04/08/2014 – 31/08/2014       Лятно училищеOttoman Culture and History Summer School“  Истанбул,Турция,организирано от İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı(Istanbul Academy of Sciences Foundation)

12/05/2013 – 23/05/2013       Интензивна Еразъм програма „Стандартина всекидневието през Средновековието и Новото време“, Велико Търново, организиранасъвместно, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Университет „Улудаг“, Бурса, Турция, Анкарски университет, Турция, Университетът в Лодз, Полша, Университет „Овидиус“, Констанца, Румъния

12/05/2013 – 23/05/2013       Интензивна Еразъм програма „Стандартина всекидневието                                               през Средновековието и Новото време“, Велико Търново, организирана съвместно, Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Университет „Улудаг“, Бурса, Турция, Анкарски университет, Турция, Университетът в Лодз, Полша,  Университет „Овидиус“, Констанца, Румъния

 

Участие в научни събития:

19/09/2019 – 20/09/2019        Научна конференция „Кризи и стопанско развитие през вековете, Велико Търново,България, организирана от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ със съдействието на Центъра застопанско-исторически изследвания

26/11/2018 – 27/11/2018       Годишна университетска конференция Докторантски и  пост-докторантски четения, София, организирана от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент  Охридски”

28/09/2018 – 29/09/2018       Научна конференция „Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Велико Търново,  България, организирана от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ със съдействието на Центъра за стопанско-исторически изследвания

11/09/2018 – 15/09/2018         XXIII Международен конгреспо Османистика,София, България, организиран от Comité Internationaldes ÉtudesPré-Ottomaneset   Ottomanes

01/07/2018 – 03/07/2018       Двадест и четвърта ежегодна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения” на тема „Памет и забрава”, Кюстендил, организирана от Регионален исторически музей – Кюстендил и Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

18/05/2018 – 19/05/2018       Международна конференция „Градска култура на Балканите“, Пловдив, Българска академия на науките, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

01/12/2017 – 02/12/2017       Международен уъркшоп South Eastern Europe during the long 19th century: Persons and Personalities as Agents of  Modernization, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

29/09/2017 – 30/09/2017       Научна конференция „Разнообразието в българското  стопанско-историческо развтие“, Варна, България,  организирана от Икономически университет – Варна със съдействието на Центъра за стопанско-исторически изследвания

24/07/2017 – 28/07/2017       XIV Международен конгрес за османска социална и икономичека история (ICOSEH), София, организиранот Софийскиуниверситет „Св. Климент Охридски“

06/10/2016 – 08/10/2016       Международна конференция „BalkanWorldsIII: Power NetworksintheImperialandPostImperialBalkans (18th– 20th c.),Солун, Гърция, организирана от Македонски университет,  Солун

04/10/2016 – 08/10/2016         ΧΧ Международен конгреспо Османистика, Трабзон, Турция, организиран отComité Internationaldes ÉtudesPré-Ottomaneset Ottomanes

30/09/2016 – 01/10/2016       Научна конференция „Градското стопанство в българските земи през вековете, Варна, България, организирана от Икономически университет – Варна със съдействието на Центъра за стопанско-исторически изследвания

31/08/2015 –04/09/2015        XI Конгрес по балканистика, София, България, организиран с участието на Института по Балканистика с Център по Тракология на Българската академия на науките

22/05/201426/05/2014         Международен семинар по история „Conflictsituationsand theirconsequences, София, България, организирана от  местната секция на InternationalStudentsofHistoryAssociation

14/04/2014 –19/04/2014        Международен семинар по история „ImagesoftheOther                        RelationsbetweenWesternandCentralEasternEuropein History, Будапеща, Унгария, организирана отместната секция на InternationalStudentsofHistoryAssociation

14/06/2013 – 16/06/2013       Двадесета ежегодна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения” на тема „Фаталното в историята”, Кюстендил, организирана от Регионален исторически музей – Кюстендил и Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

23/05/2013 – 25/05/2013       Трети международен конгрес по Българистика, София,  организиран със съвместното участие на Блгарската академия на науките и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

22/02/2013 – 23/02/2013       Първа обща докторантска конференция, София, организирана в рамките на докторантски проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ“

21/12/2012                             Годишна университетска конференция Докторантски четения, София, организирана от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

25/10/2012 – 26/10/2012       Международна научна конференция Communicationsand                            CommerceintheBalkansbetweenAlexandertheGreatand AlexanderBattenberg, София, организирана от Американския научен център в София

01/06/2012 – 03/06/2012       Деветнадесета ежегодна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения” на тема „Традиции и преход в българската историческа наука”,Кюстендил, организирана от Регионален исторически музей –  Кюстендил и Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

04/07/2011 – 10/07/2011       МеждународенсеминарпоисторияMyths, Heroesand Identities, Букурещ, Румъния, организирана от местната секция на InternationalStudentsofHistoryAssociation

01/06/2011 – 03/06/2011       Студентска междууниверситетска кръгла маса „Стандарти  на всекидневието през Средновековието и Новото време”, Гьолечица, организирана съвместно Софийския университет „Св. КлиментОхридски” и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

25/04/2011 – 01/05/2011       Международна конференция по история EastandWest: BridgingtheDifferences, Пула, Хърватия,организирана от местната секция на InternationalStudentsofHistoryAssociation

23/02/2011 – 27/02/2011       МеждународенсеминарпоисторияHistoryUsedas Propaganda, Льовен, Белгия, организирана от местната секция на InternationalStudentsofHistoryAssociation

23/09/2010 – 29/09/2010       МеждународенсеминарпоисторияUnionsinthe History, София, организирана от местната секция на InternationalStudentsofHistoryAssociation

04/06/2010 – 06/06/2010       Седемнадесета ежегодна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения” на тема „Провалите в историята”, Кюстендил, организирана от Регионален исторически музей – Кюстендил и Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

19/12/2009                             Работен семинар „Микроисторията като изследователска, гражданска и етическа парадигма”, София, организирана съвместно Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Югозападен университет „Неофит Рилски” и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

21/05/2009                             Семинар „Втората световна война през призмата на личния спомен”,Клуб на военноинвалидите – София

20/10/2008 – 24/10/2008       Международен семинар по история Historiographyand Methodology”, Белград, Сърбия,организирана от местната секция на InternationalStudentsofHistoryAssociation

27/08/2008                             Кръгла маса„България и Втората световна война”, Военен клуб, София

Участие в редакционни колегии:

Известия на центъра за Стопанско-исторически изследвания. Том 2, Разнообразието в българското стопанско-историческо развтие. Ред. Иван Русев и др. Варна, 2017.

Известия на центъра за Стопанско-исторически изследвания. Том 1, Градското стопанство в българските земи през вековете. Ред. Иван Русев и др. Варна, 2016.

 

Публикации:

Antonova, B.‘Foreign Enterpreneurs, Social Networks, and the Modernization of the Ottoman Empire in the Second Half of the 19th Century’ in D. Stamatopoulos (ed.), Power Networks in the Ottoman and Post Ottoman Balkans (18th – 20th c.) (52 p.), Forthcoming

Антонова, Б. Организация на османските железници на Балканите (1856–1878) – от теория в практика. – В: Модернизационни процеси на Балканите под  османска власт през 19 и в началото на 20 век. Ред. И. Тодев, Д. Георгиев, София – Скопие, 2017, с.12-32.

Антонова, Б. Османските железници на Балканите – хронология и периодизация. –Във: Варна, Българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев. ActaMuseiVarnaensisΧΙΙ, 2016, с.199-220.

Антонова, Б. Светослав Миларов и паметта за него. Анамнеза, IX, 2014, кн. 2, с. 31-112.

Antonova, B. The appearance of railways in Rumelia and the changes in the standards of traveling. In:“Standards of the Everyday Life during the Middle Ages and Modern Times”. A Collection of Papers from Erasmus IP (Veliko Tarnovo 13-24 May 2012). Vol. 2, Eds. K. Mutafovaand others, Veliko Tarnovo, 2013, pp. 293-315.

Антонова, Б. Тайнатамисиянашпионина-патриотСветославСапуновпрездекември 1869 – януари 1870 г. – В: XVIIIКюстендилскичетения 2011 г. „Дебатиипроблемивмодернатабългарскаисторическанаука“, Кюстендил – София, 2013, с. 84-117.

Антонова, Б. Емигрантсвото на Светослав Миларов в Австро-Унгария. – История, година ХХ, кн. 3, 2012, с. 217-237.

Антонова, Б. Как се издига дребният балкапански търговец – В: „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси (Жеравна 12-13 май 2009; Велико Търново 15-16 Октомври 2010). Том 1,Ред. К. Мутафова и др., Велико Търново, 2012, с. 55-63

Антонова, Б. И инак човек да има парички тук ниjе тѫй лошаво“. Южнославянският пансион на Тодор Минков през погледа на Илия Миларов  – В: „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Сборник с материали от Прета научна кръгла маса (Гьолечица 1-3 Юни 2011), (под печат).