Д-Р РОСИЦА ЗЛАТИНСКА

Член на ЦСИИ 

Старши експерт,
планиране на обществени поръчки и търгове
дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки” в УНСС.

Телефон: 0887996662
E-mail: r.v.z@abv.bg

Старши експерт, планиране на обществени поръчки и търгове, дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки” в УНСС

Образование

2014 – 2017
Редовен докторант в „Общоикономически факултет” на УНСС
Тема на дисертационния труд: „Българската държава и земеделският кредит (края на XIX  и началото на XX век)”.
Научен ръководител: доц. д.и.н. П. Пенчев.

2012 г.
Магистър по специалност “Финансов контрол”, УНСС
2011 г.
Бакалавър по специалност “Финансов контрол”, УНСС

Владеене на езици:

Майчин език: български
Други езици:
, английски