Д-Р Светлана Ганчева

Член на ЦСИИ 

Уредник на:
отдел Археология
Регионален исторически музей,
гр.Силистра

Телефон: 0895 769475
E-mail: svetlanagancheva@abv.bg

Уредник отдел Археология в Регионален исторически музей – гр.Силистра

Образование

юли 2016 – юни 2018 г.Докторант
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Исторически факултет
Катедра „Стара и средновековна история”
Тема: Дуросторум през Принципата и късната античност. Природни ресурси, история, човешки потенциал, икономика

2004 г. магистър – археология
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
2003 г. бакалавър – археология
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Владеене на езици:

Майчин език: български
Други езици:
английски и руски

Публикации

A hoard of antoniniani from Durostorum. – Studii si cercetari de numismatica. Vol. II (XIV), 2011, 37–54.

Late roman bronze coins discovered in Alfatar. – Cultura și civilizație la Dunarea de Jos, XXIX, 2016, 30–38.

Images of deities from the depository of the Regional museum of History in Silistra, Bulgaria. – В: Пети Доневски. Сборник научни статии. 2016, 181–215.

Монетна циркулация в късноантичния кастел Дуросторум – Доростол (края на III – VII в.). – Добруджа, 30, 2015, 445–460.

Строителна керамика от канабите на XI Клавдиев легион – под печат

Колективна монетна находка от канабите на XI Клавдиев легион – под печат

Проекти

„Съживяване на античния Дуросторум в Археологически музей Силистра” – сътрудник

Конференции

октомври 2012 г.
Международна конференция Cultura and civilization of the Lower Danube. East and West – Кълъраш
октомври 2013 г.
Международна конференция Cultura and civilization of the Lower Danube – Кълъраш
2 ноември 2015 г.
Конференция посветена на 90 години от рождението на Любен Бещков – РИМ – Добрич

Семинари

2014 , 2015 г Семинар „По стъпките на шейх Бедреддин” – организиран от КПД „Родно Лудогорие”
2015, 2016 г. Поход „По стъпките на четата на Таньо войвода” – организиран от КПД „Родно Лудогорие”, МОН

Редакторска дейност секретар

сб. Добруджа, т. 31 – в чест на проф. д.и.н. Георги Атанасов

Археологически разкопки Заместник – ръководител

2011 г и 2013 г. Проучване на южна крепостна стена в НААР „Дуросторум – Дръстър – Силистра” 2013 г. Спасително археологическо проучване на вила рустика в землището на с. Калипетрово, Силистра
2013 г. Спасително археологическо проучване на обект 2 по трасето на газопровод Добрич – Силистра в землището на с. Калипетрово, Силистра
2015 г. Спасително археологическо проучване на римска сграда и канал на ул. „Капитан Кръстев”, гр. Силистра.
2015 г. Археологическо проучване на римска сграда гр. Силистра, улица „7 септември”
2015 г. Археологическо проучване на римска пещ за строителна керамика в гр. Силистра
2015 г. Археологическо проучване на пещ за строителна керамика от османския период в гр. Силистра, ул. „Кубадин“

Археологическо наблюдение Ръководител

2013 г. Археологическо наблюдение по трасето на газопровод Добрич – Силистра
2014 г. Археологическо наблюдение на ул. „София” 65, гр. Силистра
2014 г. Археологическо наблюдение на ул. „Таню Войвода” 3, гр. Силистра
2015 г. Археологическо наблюдение на ул. „София” 80, гр. Силистра
2015 г. Археологическо наблюдение при изграждане на нова канализационна система в гр. Силистра