НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

24 – 25.09.2021 г., Велико Търново

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Очакваме Вашата заявка за участие в конференцията до 1 Юли 2021 г на следния и-мейл адрес: cehr.conference@gmail.com.