НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО

23 – 24 септември 2022 г., Карлово

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Очакваме Вашата заявка за участие в конференцията до 1 Юли 2021 г на следния и-мейл адрес: cehr.conference@gmail.com.