Том IV

Том IV Кризи и стопанско развитие през вековете Съдържание Автори ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. ПРОЯВИТЕ НА КРИЗА В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ XVIII В. И ПРОМЕНИТЕ В ЦЪРКОВНИТЕ МУКАТАИ В КОНТЕКСТА НА СИСТЕМАТА ИЛТИЗАМ Author: Krasimira Mutafova Abstract: As...