ТОМ VIII

 Том VIII ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. THE RISE OF THE MODERN STATE SINCE 1500: ANNUAL REVENUES OF EUROPEAN AND OTHER STATES Şevket PAMUK, Kıvanç KARAMAN...