Годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ 2019

На 2 февруари 2019 г. от 13,30 ч. в пленарната зала на „Музея на розата” в Казанлък бе проведено Годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически науки. На форума бяха взети следните решения: 1/ ІV-тата конференция на ЦСИИ да се проведе на 19 и 20 септември...