Покана за участие в научна конференция на тема КРИЗИ И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 19–20.09.2019 г., Велико Търново

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема КРИЗИ И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 19–20.09.2019 г., Велико Търново Исторически факултет, Институт по българистика при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически...