Том II

Том II Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие Съдържание 1. ЗА СЪЩНОСТТА И СМИСЪЛА НА СТОПАНСКАТА ИСТОРИЯ Author: Pencho Penchev Abstract: The paper discusses the main characteristic features of economic history. The author makes an attempt to...

Том I

Том I Градското стопанство в българските земи през вековете 1. ИНДУСТРИЯ, ПРОТОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (по въпроса за съдържанието на понятията) Author: Marko Dimitrov Abstract: In this article the author makes an attempt, based on the available scientific...

Том III

Том III Институциите и българското стопанско развитие през вековете Съдържание ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. ТЪРГОВСКО-ПРАВНИТЕ ИНСТИТУТИ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ - МЕЖДУ ТРАДИЦИИТЕ И МОДЕРНОСТТА Author: Ivan Roussev Abstract: The paper...

НАГРАДА за принос в областта на стопанската история

На 04.02.2017 г. на редовното годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ се учреди Награда за принос в областта на стопанската история, която ще се връчва веднъж на две години. С Т А Т У Т за присъждане на награда за принос в областта на стопанската история от ЦСИИ...