Том VI

 Том VI ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. СОЦИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ МРЕЖИ НА ТЪРГОВЦИТЕ БЕРАТЛИИ Гергана ГЕОРГИЕВА, Николай ТОДОРОВ Abstract:     The place and role of merchants in the Ottoman...