Покана за участие в научна конференция на тема: ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ 25-26. 09. 2020 г., Велико Търново

  П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ 25 – 26 септември 2020 г., Велико Търново     Исторически факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ)...