ТОМ VII

 Том VII ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. ЕЛИТИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ И ДУНАВСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ И ТЯХНАТА РОЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОТО И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА МИЗИЯ Калин СТОЕВ Abstract:     In...