На 30 септември 2016 г. в Икономически университет – Варна се откри първата по рода си научна конференция с представяне на научни материали в областта на Стопанската история. Темата на двудневната конференция е „Градското стопанство в българските земи през вековете“.
Организатори са Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Катедра Социални и хуманитарни науки при Икономически университет – Варна, които на 30 септември и 1 октомври 2016 г. бяха домакини на 27 участници с доклади по темата.
Лекторите, които представиха доклади по темата са утвърдени имена в науката, преподаватели от Икономически университет – Варна, УНСС, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Международното висше бизнес училище в Ботевград, от Института за научни изследвания и Института по балканистика с център по тракология при БАН, а също и млади доктори и докторанти с изследвания по темата от Исторически музей „Искра“ – Казанлък, Регионален исторически музей – Силистра, Регионален исторически музей – Велико Търново, Регионален исторически музей – Габрово.
По време на конференцията се проведе дискусия, която имаше за цел да изясни принципите и организацията по изготвянето на Библиография на българската стопанско-историческа литература – една от основните бъдещи дейности на ЦСИИ.
До края на 2016 г. докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в самостоятелен сборник, с който ще се сложи началото на едно ново периодично издание – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. С него, след известно време ще се кандидатства за реферирано според международните стандарти научно издание.