НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Икономически университет – Варна, 30 септември – 1 октомври 2016 г.

П Р О Г Р А М А

30.09.2016 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
10,00–11,00 ч., зала 446

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

11,00–13,00 ч., зала 446

Модератор: проф. дин Иван РУСЕВ
11,00–11,20 ч.

ОТКРИВАНЕ

11,20–11,40 ч.
доц. д-р Светлана ИВАНОВА – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гърци – османски търговци на далечни разстояния – статус и културна идентичност

11,40–12,00 ч.

проф. дин Милко ПАЛАНГУРСКИ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Търговци и политика (1886–1899 г.)

12,00–12,20 ч.

проф. д-р Петко ПЕТКОВ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Издръжката на българското православно духовенство в Княжество България

12,20–12,40 ч.

доц. дин Пенчо ПЕНЧЕВ – Университет за национално и световно стопанство

Българските икономисти и идеите за Балканска и Европейска стопанска интеграция
(1878–1944 г.)

12,40–13,00 ч.
Дискусия

ОБЯД
13,00–14,00 ч.

Отворете пълния текст на Програмата в pdf-формат

Покана за участие в pdf-формат

Постер в pdf-формат