На 29 и 30 септември 2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе Втората поредна годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания със съдействието на Катедра „Социални и хуманитарни науки“ при ИУ–Варна. Темата на форума бе: „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“. През двата дни в рамките на научната конференция бяха изнесени 28 доклада от учени-изследователи и университетски преподаватели от следните институции: Университет за национално и световно стопанство – София, Икономически университет–Варна, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, Университет по библиотекарство и информационни технологии – София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, от музеите, регионални и общински, в Силистра, В. Търново, Казанлък, Попово и Омуртаг. Във форума участие взеха още проф. Левент Кайъпънар и проф. Айше Кайъпънар от Университета в Измир в Република Турция. До края на 2017 г. докладите от конференцията ще бъдат издадени като статии в Том II на Известията на ЦСИИ.

По време на научната среща бе проведена дискусия на тема: „Библиография на българската стопанско-историческа литература“, по която членовете на Центъра продължават своята събирателска и изследователска работа вече втора година.