На 28 и 29 септември 2018 г. Центърът за стопанско-исторически изследвания, съвместно с Историческия факултет и Института по българистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведе във Велико Търново своята годишна научна конференция. Темата на конференцията бе „Институциите в българското стопанско развитие през вековете”. В научната проява със свои доклади участваха 33-ма университетски преподаватели, учени от институти и музейни специалисти от УНСС, ВТУ, Икономически университет – Варна, УниБИТ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов, Университет „Намък Кемал“ (Текирдаг, Турция), Център за академични изследвания – София, Институт за исторически изследвания при БАН, Регионален исторически музей (РИМ) – В. Търново, РИМ – Силистра, РИМ – Добрич, РИМ – Габрово, ИМ – Омуртаг, ИМ – Попово, ИМ „Искра” – Казанлък. Одобрените след рецензиране материали от конференцията ще бъдат публикувани като статии в Том 3-ти на „Известия на ЦСИИ”, който предстои да излезе от печат до края на 2018 г.

При откриването на конференцията бе връчена на доц. дин Пенчо Пенчев грамота по повод получената от него Първа награда на ЦСИИ за принос към стопанско-историческите изследвания. Доц. Пенчев изнесе пленарен доклад на тема: „Конструиране на пазарна алтернатива за българската икономика през 30-те и 40-те години на ХХ в.”.