ДЪРЖАВАТА И КРЕДИТИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО  (1879 – 1912 г.)

Публикувана в: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век, С., Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, с. 377-399.

д-р Марко ДИМИТРОВ


Резюме: В статията се разглежда участието на българската държава в кредитирането на икономиката в началния период от развитието на Третата българска държава. Посочват се етапите, през които преминава това участие, както и ролята на трите държавни банки – Българска народна банка, Българска земеделска банка и Българска централна кооперативна банка- в него.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук